‘Drahá Hêlîn, nebo Anno – vím, že jsi měla ráda obě jména‘ – Dopis revolucionářce Hêlîn Qaraçox

Zveřejňujeme dopis revolucionářce Hêlîn Qaraçox / Anně Campbellové, publikovaný na webu Internationalist Commune of Rojava.

Hêlîn, která bojovala po boku ženských jednotek YPJ, zahynula v Afrínu během bombradování ze strany tureckého letectva.„Drahá Hêlîn, nebo Anno – vím, že jsi měla ráda obě jména -,

byla jsi jako slunce. Vyzařovala jsi světlo a teplo, dávala jsi životní energii všem lidem, kteří tě potkali na tvé cestě. Proto tě lidé, kteří tě znali, milovali a obdivovali.

Obdivovala jsem tě, Hêlîn, pro tvou silnou a láskyplnou povahu, pozitivní vidění života, enormní sílu vůle a za to, že ses ani na chvíli nevzdala svých cílů. Obdivovala jsem tvoje etické postoje, nikdy jsi nelhala, když jsi dávala najevo své názory, i když to občas bolelo. Nikdy ses nesmířila s nespravedlností, nikdy jsi nemlčela, když jsi věděla, že se děje něco, co nebylo v pořádku. Vždycky jsi chtěla hledat pravdu, číst si, učit se a poslouchat. Měla jsi otevřenou mysl a vždycky zpochybňovala i ty nejzákladnější předpisy, nebrala věci jako samozřejmost a vždy hledala nový smysl života. Starala ses o svoje přátele, společníky a společníce, naplňovala jsi koncept vzájemné pomoci smyslem.
Hêlîn byla neúnavnou bojovníci, a teď je naším průvodcem na stezce boje za svobodu.

Hêlîn byla revolucionářkou. Hêlîn byla anarchistkou. Ale především byla svobodnou ženou.

Přišla jsi do Rojavy bojovat za osvobození všech žen po celém světě. Bojovala jsi ve mnoha rovinách. Bojovala jsi proti reakci a machismu, s kalašnikovem v rukách, bojovala jsi za jazyk, kulturu a tradice této krajiny, bojovala jsi proti části sebe, ovlivněné kapitalismem, bojovala jsi za to stát se svobodnější a udělat svobodnějšími všechny bytosti na planetě. A zvítězila jsi ve všech těchto oblastech a nikdo ti nemůže upřít tvoji výhru.

Hêlîn znamená v kurdštině „hnízdo“ a nebylo jméno, které by ti sedělo víc, protože kdokoliv kdo byl vedle tebe, se mohl cítit jako doma, v bezpečném a pohodlném místě. Vytvořila bys rodinu všude, kamkoliv by ses vydala. Rodinu, kterou chceme vytvořit všichni mezi lidmi, kteří se o sebe vzájemně starají, milují se a podporují.

Tvoje příjmení Qaraçox je památkou mučedníků, kteří zahynuli pod bombami tureckého letectva v době, kdy jsi přijela do Rojavy. Qaraçox je hora poblíž okraje Semalky, poblíž hranice, která uměle rozděluje kurdské regiony Rojava a Bashur.

Tvé rodině, tvým přátelům, soudruhům a soudružkám mohu jedině říct, že jsem měla velké štěstí, že jsem potkala Hêlîn. Vím, že víte o čem mluvím. A že se k vám připojuji i skrz tu dálku v bolesti a hněvu, které nám všem přinesla její smrt.

Hêlîn, budeš moji cestou. Už bych se neměla cítit ztraceně. Pokaždé, když na mě síly státu, patriarchátu a kapitalismu něco zkusí, budu na tebe myslet. Budeš i nadále mým světlem vepředu, ke kterému budu pořád vzhlížet. Hềlîn, tvoje vražda mi jenom dodává víc síly a vytváří víc hněvu. A ta bolest mě neoslepí, ale posílí. Vím, že když budu následovat tvoje kroky, budu na správné cestě. Na cestě ke svobodě, která byla vždycky i tvojí cestou.

Miluji tě, Hêlîn.

Arîn

Přinášíme další, kratší dopis, věnovaný Hêlîn:

Uvádíme taky video, na kterým Hêlîn mluví o internacionalismu, boji za osvobození a revoluci v Rojavě:

A památní video od Internationalist Commune of Rojava: