Data v chytrých telefonech

Dalším problémem nových chytrých telefonů je bezpečné mazání, které je téměř nerealizovatelné. Všechna data zůstávají kdesi v paměti pro případné obnovení, dokud nejsou několikanásobně přepsány daty novými. Může jít o poznámky, kalendář, uložené a smazané kontakty, došlé a smazané SMS zprávy, odeslané SMS zprávy, fotografie /často včetně GPS souřadnic jejich pořízení/, ale i historie internetového…

Odposlechy mobilních telefonů

Klasický odposlech a mobilní BTS Odposlech telefonního hovoru je rutinní záležitostí. Všichni mobilní operátoři na to mají zřízené speciální pracoviště a realizace odposlechu je otázkou pár kliknutí. Pokud vám v telefonu divně praská, váš vyzváněcí tón zní divně a podobně, nejde o známku toho, že jsi odposloucháván – realita je taková, že odposlech nijak odhalit…

Mobilní telefony – uchovávání provozních a lokalizačních údajů (data retention)

Právní minimum Nejprve stručně právní stránka v ČR: Od října 2012 platí novelizovaný (po předchozím zrušení Ústavním soudem na jaře 2011) zákon, kterým je mobilním operátorům nařízeno uchovávat nejméně na půl roku podrobná data všech uživatelů a uživatelek mobilních telefonů. Podívejme na to, o jaké údaje jde: komu, kdy a odkud (tedy tvoje poloha v…